povratak

Iveral

Iveral je materijal koji se dobiva prešanjem drvnog iverja i veziva u ploče koje se naknadno oblažu folijama različitih dekora.

iveral_presjek

Iveral

Iveral je materijal koji se dobiva prešanjem drvnog iverja i veziva u ploče koje se naknadno oblažu folijama različitih dekor...

Početna Iveral