povratak

Sirova iverica

Od kvalitetnog drveta bukve, graba i mekog drveta proizvodi se troslojna ploča iverice koja se sastoji od dva vanjska sloja sa finim i jednim srednjim slojem sa krupnijim iverjem.

sirova iverica

Sirova iverica

Od kvalitetnog drveta bukve, graba i mekog drveta proizvodi se troslojna ploča iverice koja se sastoji od dva vanjska sloja s...

Početna Sirova iverica